وسعت دریاچه ارومیه

افزایش وسعت دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه اکنون به لحاظ وسعت و تراز سطح آب، در بهترین وضعیت خود طی ۶ سال گذشته قرار دارد.

افزایش بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال ۹۸ به میزان ۴۳۰ میلیمتر بوده که در مقایسه با سالهای قبل ۷۲ درصد افزایش داشته است افزایش بارشها، موجب تقویت آب رودخانه ها و رها سازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه شده است. دریاچه ارومیه اکنون به لحاظ وسعت و تراز سطح آب، در بهترین وضعیت خود طی ۶ سال گذشته قراردارد. طبق آخرین اندازه گیری های صورت گرفته در ۲۴ فروردین ۹۸ آب این دریاچه هزار و ۲۷۱ متر است.

لینک خبر

منبع: خبرگزاری تسنیم

Spread the love