به هیچ عنوان نمک را در معرض هوا قرار ندهید

به هیچ عنوان نمک را در معرض هوا قرار ندهید

به هیچ عنوان نمک را در معرض هوا قرار ندهید

نمک به دلیل اینکه جاذب رطوبت ، سموم و آلودگی های محیطی می باشد هنگامی که در خارج از بسته بندی و در معرض هوا قرار می گیرد سموم و آلودگی های موجود در هوا را جذب می کند. در نتیجه این سموم و آلودگی ها هنگام مصرف نمک وارد بدن ما می شود

با توجه به آگاهی مردم از مزایای نمک دریا و استقبال مردم از مصرف آن ، نمک های دریایی با نام های فراوانی بسته بندی و وارد بازار میشوند

اکثر بسته بندی های نمک دریایی موجود در بازار در کیسه های کنفی و پارچه ای می باشد که این بسته بندی ها به دلیل غیر استاندارد بودن رطوبت ، آلودگی ها و سموم موجود در هوا را از خود عبور داده و جذب نمک می شود

پس بنابراین در انتخاب نمک دریایی دقت نموده و نمک های دریایی با بسته بندی های استاندارد تهیه کنید

 

Spread the love