دفتر مرکزی

۰۴۴۳۳۳۷۷۳۵۴

واحد بازاریابی و تبلیغات

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۲۳

واحد مالی

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۹۳

واحد صادرات و بازرگانی خارجی

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۷۳

واحد فروش

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۷۳

واحد فروش شهر ارومیه

۰۹۱۹۰۷۵۸۵۵۲

۰۹۱۹۰۷۵۸۵۵۳

برای ارتباط با گروه مادر تخصصی اکسیر در شبکه های اجتماعی می توانید از لینک های زیر استفاده کنید

انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال فرمائید

Spread the love