واحد بازاریابی و تبلیغات

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۲۳

واحد مالی

۰۹۱۹۰۷۵۸۵۵۳

واحد صادرات و بازرگانی خارجی

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۷۳

واحد فروش

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۷۳

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۹۳

واحد فروش شهر ارومیه

۰۹۱۹۰۷۵۸۵۵۲

برای ارتباط با گروه مادر تخصصی اکسیر در شبکه های اجتماعی می توانید از لینک های زیر استفاده کنید

انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال فرمائید

Spread the love