واحد بازاریابی و تبلیغات

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۲۳

واحد مالی

۰۹۱۹۰۷۵۸۵۵۳

واحد صادرات و بازرگانی خارجی

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۷۳

واحد فروش

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۷۳

۰۹۱۹۰۷۴۶۳۹۳

۰۹۱۹۰۷۵۸۵۵۲

برای ارتباط با گروه مادر تخصصی اکسیر در شبکه های اجتماعی می توانید از لینک های زیر استفاده کنید

انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال فرمائید

Spread the love