نمک دریاچه ارومیه در گلستان

نمک دریایی اکسیر در گلستان

نمک دریاچه ارومیه در گلستان

نمک دریاچه ارومیه اکسیر اولین و تنها نمک دریایی پاک شده و بهداشتی در ایران می باشد که وارد بازارهای استان گلستان شد.

نمک دریایی اکسیر در تهران

نمک دریایی اکسیر در تهران

نمک دریایی اکسیر اولین و تنها نمک دریایی پاک شده در ایران می باشد

نمک دریایی اکسیر در مازندران

نمک دریایی اکسیر در مازندران

نمک دریایی اکسیر در مازندران

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 500 out of 5)
Loading...
نمک دریایی اکسیر در کرج

نمک دریایی اکسیر در کرج

نمک دریایی اکسیر در کرج

گروه تخصصی تولید محصولات ارگانیک اکسیر اولین و تنها تولید کننده نمک دریایی شسته شده و پاک شده در ایران می باشد که تمامی مراحل پاک سازی و شستشوی نمک دریایی با استفاده از مواد طبیعی و طی فرآیند طبیعی تولید می شود و در بسته بندی های استاندارد روانه بازار می شود.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 500 out of 5)
Loading...
اکسیر در ژاپن

اکسیر وارد بازارهای ژاپن شد

اکسیر در ژاپن

نمک دریاچه ارومیه اکسیر توسط صادر کننده عزیز جناب آقای باقری به مقصد ژاپن ارسال گردید

با توجه به این که دریاچه ارومیه یکی از شناخته شده ترین دریاچه های مرده دنیا می باشد و حاوی ۶۳ عنصر مور نیاز بدن است بنابراین بسیاری از مردم جهان به خواص درمانی نمک حاصل از این دریاچه مرده آگاهی دارند

گروه تخصصی اکسیر تنها گروه تخصصی تولید نمک دریاچه ارومیه بوده و نمک دریاچه ارومیه را با روش های طبیعی و طبق استانداردهای بین المللی تولید می کند

نمک دریایی تولیدی این گروه توسط صادر کننده عزیز جناب آقای باقری به همراه کاتالوگ به زبان ژاپنی به مقصد ژاپن ارسال گردید

اکسیر

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 500 out of 5)
Loading...
نمک دریایی اکسیر در تبریز

نمک دریایی اکسیر در تبریز

نمک دریایی اکسیر در تبریز

نمک دریایی اکسیر در تبریز

نمک دریایی اکسیر تولیدی شرکت اکسیر تنها نمک دریایی است که بصورت شسته شده تولید میشود

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 500 out of 5)
Loading...

 

نمک دریایی اکسیر در کرمان

نمک دریایی اکسیر در کرمان

نمک دریایی اکسیر در کرمان

محصولات سبز اکسیر وارد کرمان شد

نمک دریایی اکسیر که اولین و تنها نمک دریایی شسته شده در ایران می باشد وارد بازار های کرمان شد

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 500 out of 5)
Loading...
سمپل اسکراب اکسیر

اولین نمونه sample اسکراب اکسیر تولید شد

سمپل اسکراب اکسیر

اسکراب های اکسیر در بسته بندی های کوچک و بصورت سمپل تولید و روانه بازار شدند

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 500 out of 5)
Loading...
اکسیر در کرمانشاه

نمک دریایی اکسیر در کرمانشاه

نمک دریایی اکسیر در کرمانشاهمحصولات اکسیر وارد بازارهای کرمانشاه شد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 500 out of 5)
Loading...